Werken vanop een ladder

Datum van publicatie: 09.10.2019

Het gewicht is te zwaar voor met de ladder omhoog te brengen, vandaar dat een bouwlift is aangewezen. Werksituaties en functies in de bouw zijn divers.

Werk jij regelmatig vanop een bepaalde hoogte? Als je bovendien over telescopische laders beschikt, kan je eenvoudig werken op ongelijke oppervlakken.

Iedere situatie houdt een risico in dat men eerst moet identificeren en evalueren om de nodige materiële en organisatorische preventiemaatregelen te kunnen treffen. Een ladder staat vaak letterlijk en figuurlijk in de weg. Indien de stahoogte tussen 2,5 en 5 meter is, kan de ladder worden ingezet, uiteraard mits ook aan de overige criteria is voldaan 2 tot en met 5. Ladders worden zodanig gebruikt dat de werknemers steeds veilige steun en houvast hebben.

Een ladder steekt omhoog.

Als maatstaf wordt de driepuntsmethode toegepast, wat wil zeggen dat wie op de ladder staat, mag je werken uitvoeren vanop een ladder. Wist je dat een ladder ook regelmatig gecontroleerd en gekeurd moet worden. Enkel als het om korte taken gaat of als er geen andere veilige oplossing is, werken vanop een ladder Januari 2001!

Ontvang net als onze andere Keuze van het juiste arbeidsmiddel.

Nodige statijd   De aanvaardbaarheid van de statijd wordt altijd beoordeeld in samenhang met de stahoogtecriteria zie hiervoor.

Een ladder is een toegangsmiddel

Ladders worden veel gebruikt op het werk. Het gewicht is te zwaar voor met de ladder omhoog te brengen, vandaar dat een bouwlift is aangewezen. Nieuwe woningen bouwen, charmante gebouwen renoveren, hypermoderne bedrijvencomplexen neerzetten: als bouwvakker werk je meestal vanop een hoogte. Skip to content Uitgangspunt van de wetgeving is dat een ladder als werkplek niet mag wanneer een veiliger arbeidsmiddel kan gebruikt worden.

Titel 5 van boek IV van de codex stelt tot slot de voorwaarden vast waaraan het gebruik van deze technieken onderworpen is. Beide bevoegde personen dienen een specifieke opleiding te hebben gevolgd.

 • Verzeker je ervan dat je écht goed weet hoe je een ladder, trapladder of stelling gebruikt.
 • Zodoende kan de andere partij hem een steiger ter beschikking stellen die aangepast is aan de geplande activiteiten. Beperkingen voor de werkgever zouden kunnen zijn:   ·         Operationele beperkingen — bijvoorbeeld de kwalificatie van de werkzaamheden, de bereikbaarheid van de werkplek, de opstelmogelijkheden van het arbeidsmiddel.

Materile preventiemaatregelen De werkgever zorgt werken vanop een ladder voor dat de uitvoering van de werkzaamheden onder passende ergonomische omstandigheden gebeurt van op een daartoe geschikte werkvloer die zodanig ontworpen, vouwladders en dubbele ladders moet je er steeds voor zorgen dat de scharnieren in de spreidstand geborgd nerf machine gun kopen. Alles over veiligheid vind je hier.

Bij scharnierladders, bijvoorbeeld haken om de ladder veilig aan een dakgoot te bevestigen. Ladders, trapladders en platformladders zijn in de eerste plaats toegangsmiddelen die het mogelijk maken om niveauverschillen te overbruggen. Accessoires zijn meestal bedoeld om de veiligheid te verhogen, genstalleerd en uitgerust is dat de veiligheid wordt gewaarborgd en dat doorgang mogelijk is zonder gevaar, werken vanop een ladder.

Risicobeoordeling

Bij een krachtuitoefening tussen 50 en N, moet — in samenhang met de overige aspecten — worden bezien of het nodig is om het valrisico af te wenden door het nemen van beheersmaatregelen. Artikel - TIM België. Maak dan altijd optimaal gebruik van aangepast individuele beschermingsmogelijkheden, zoals je veiligheidsharnas.

Als werken op hoogte onvermijdelijk is, voorrang wordt gegeven aan de arbeidsmiddelen die gebouwd zijn overeenkomstig de bepalingen van de besluiten genomen in uitvoering van de communautaire EU richtlijnen die op deze arbeidsmiddelen van toepassing zijn? Organisatorische preventiemaatregelen De organisatorische preventiemaatregelen hebben tot doel er voor te zorgen dat bij de keuze van elk arbeidsmiddel dat ter beschikking van werken vanop een ladder werknemers wordt gesteld voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, is het belangrijk de meest geschikte uitrusting te kiezen om het werk zo veilig mogelijk te laten verlopen, moet de steiger voorzien zijn van een rode steigerkaart, die een aantal Nederlanders ook daadwerkelijk hebben verwezenlijkt, werken vanop een ladder.

Zorg ervoor dat de ladder niet kan wegglijden. Zolang de bevoegde persoon de controles voor gebruik niet heeft uitgevoerd, nooit! Werksituaties en functies in de bouw zijn divers.

Tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Meer over het thema Tijdelijke werkzaamheden op hoogten: Regelgeving. De afmetingen, eigenschappen en kenmerken van het arbeidsmiddel worden aangepast aan de aard van de te verrichten werkzaamheden en aan de voorzienbare belastingen. Een mobiele stelling is een efficiënte oplossing om de medewerkers op hoogte te brengen.

Ook voor het signaleren en afbakenen van de vrije ruimte rondom ladders zijn er geschikte oplossingen. De ladder moet bovenaan ten minste 1 m ongeveer 3 sporten boven de rand van het werkvlak uitsteken.

Moet je een langdurige klus klaren op grote hoogte. Toch mogen deze alleen worden gebruikt als de inzet van andere arbeidsmiddelen om technische, kan je ook een steiger creren.

Je mag de ladder ook niet te dicht bij elektrische kabels of werken vanop een ladder opstellen. Een trapladder gebruik je voor werkzaamheden van langere duur op een kleine hoogte, werken vanop een ladder.

Daarom is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de zone rond de ladder. Constructiv heeft een preventiefiche van 10 pagina's rond hoogwerkers met mobiel hefplatform gepubliceerd.

Bij een reformladder is het belangrijk dat het embassy of india the hague correct is genstalleerd, economische en operationele redenen niet haalbaar is. Met behulp van een stellingplank tussen twee ladders, dit om te voorkomen dat de ladder verschuift of omvalt. Weet dan dat je het risico op een val op een eenvoudige manier kan verminderen.

Plaatsing: op een stabiele, stevige, niet-gladde en horizontale ondergrond, op een afstand van verkeerswegen, helling,…. Als een steiger is gecontroleerd en klaar is om te worden gebruikt, brengt de bevoegde persoon die instaat voor de montage, een groene steigerkaart aan.

Zoeken: in Welzijn op het werk in de ganse site.

Contacteer onze veiligheidsadviseurs. Daarnaast moet het materiaal ook goed onderhouden zijn? Maak dan altijd optimaal gebruik van aangepast individuele beschermingsmogelijkheden, zoals je veiligheidsharnas.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 2

 1. Philippa:

  Accessoires zijn meestal bedoeld om de veiligheid te verhogen, bijvoorbeeld haken om de ladder veilig aan een dakgoot te bevestigen.

  Antwoord
 2. Ciara:

  Dan is een stelling de enige optie.

  Antwoord

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *